Rm1509, CitiMark, 28 Yuen Shun Circuit, Shatin, Hongkong. | Tel:2698 0070 | Fax:2693 6686
Thursday July 18th 2024

Archive for October, 2010

以琳激賞日 2010

[Read More]

在人不能 在神卻能

在人不能  在神卻能

性 格 真 的 很 難 改 變 ? 在 很 久 很 久 以 前 , 那 時 我 還 未 信 耶 穌 , 我 的 老 闆 跟 我 說 過 一 句 話 , 他 說 : 『 性 格 是 很 難 改 變 的』 。 當 時 我 非 [Read More]

2010敬愛牧師日

[Read More]

珍惜生命每分秒

珍惜生命每分秒

我 從 小 就 在 基 督 教 的 學 校 長 大 , 因 而 認 識 了 上 帝 。 我 在 學 校 的 宗 教 堂 上 聽 過 很 多 關 於 耶 穌 偉 大 奇 妙 的 事 跡 , 令 我 感 到 上 帝 的 大 [Read More]

邁向成熟的旅程

邁向成熟的旅程

大 家 好 ! 今 天 我 會 分 享 我 的 見 證 。 在 我 未 信 主 之 前 , 我 是 個 很 靜 的 人 , 和 其 他 人 一 樣 都 會 講 粗 言 穢 語 , 心 裏 總 有 很 多 奇 怪 思 想 [Read More]

從自我封閉中釋放出來

從自我封閉中釋放出來

其 實 在 我 讀 小 學 的 時 候,也 曾 去 過 教 會。但 之 前 因 為 學 業 之 類 的 問 題,後 來 也 沒 怎 再 去 過 教 會。而 中 一 至 中 二 那 兩 年 裡,是 我 感 到 最 無 助 的 時 期。那 時,總 覺 [Read More]

朋友多咗 開心咗囉!

朋友多咗    開心咗囉!

信 咗 主 之 後 最 大 嘅 改 變 應 該 係 性 格 , 因 為 以 前 嘅 我 係 比 較 靜 啦 !  即 係 你 問 我 一 句 ,我 先 答 你 一 句 果 種 人 囉 !! 又 唔 多 朋 友 啦 !! 覺 得 一 兩 [Read More]

在耶穌裏的豐盛人生

在耶穌裏的豐盛人生

從 小 我 便 認 識 神。老 師 說 耶 穌 愛 我、為 我 死。就 這 樣, 我 選 擇 了 跟 隨 耶 穌。中 一 那 年,我 隨 姑 姐 返 教 會,開 展 了 我 的 教 會 生 活。信 主 後,我 沒 有 驚 天 動 地 的 經 歷,但 [Read More]

神抱着我走過最黑暗的日子

神抱着我走過最黑暗的日子

相 信 每 個 女 性 在 心 底 裏 對 婚 姻 都 有 着 美 麗 的 憧 憬,甜蜜、溫 馨、充 滿 歡 樂…等 等,而 我 亦 不 例 外,視 全 職 家 庭 主 婦 為 幸 福 的 終 生 事 業 。但 好 境 不 常 ,這 世 界 沒 有 [Read More]

神給我極大的平安

神給我極大的平安

好 幾 年 前,我 因 被 誤 導 以 致 在 投 資 上 失 利,大 部 份 本 金 化 成 烏 有!我 知 道 這 消 息 之 後,心 情 非 常 之 低 落。漸 漸 地,待 心 情 平 伏 點 後,我 就 開 始 祈 禱,神 竟 賜 我 十 分 [Read More]

 Page 1 of 2  1  2 »

昔日 Previous

講道錄音 Sermon

地圖 Map